واسه دشت وسیع مهربونیات مترسک میشم ، تا هرگز کلاغهای غم دور وبرت پیدا نشن.

فرستنده : 2911***0913

اس ام اس عاشقانه عارفانه

سکوت چیز زیبایی است! وقتی تمام حرفها از توصیف مهربانیت عاجزند.

فرستنده: تبسم 1926***0938

اس ام اس عاشقانه غم انگیز

دل تو اولین روز بهار ، دل من آخرین جمعه سال... و چه دورند و چه نزدیک به هم.

فرستنده : 5987***0938

اس ام اس های غم انگیز عاشقانه

من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم ، یا که از نسل گلی هرزه میان کوهم ، تو همان آدمک چوبی پیمان شکنی ، که ققط لایق آتش زدنی!!

فرستنده : تبسم 1926***0938

اس ام اس های دوست داشتن

میدونی دوست یعنی چی؟ (د)= دستان (او)= اونی که (س)= ستایش کردنش (ت)= تمومی نداره (مثل تو)!

فرستنده : آرمان 0816***0917